Proizvodnja, uvođenje novih tehnologija i
konzalting u voćarstvu i povrćarstvu.

Fragaria Facebook stranicaFragaria Google+ stranica

Rezultati pretrage

Sadnja jagoda - osmi dio.
NAVODNJAVANJE Potrebe jagode za navodnjavanjem definira njezina osjetljivost na stres od suše za cijelo vrijeme trajanja vegetacije, zbog male dubine rasta korjena. U uzgoju u zaštićenom prostoru, treba stalno voditi računa o tome. Pravilnim navodnjavanjem postiže se veća produktivnos...
Sadnja jagoda - sedmi dio.
GNOJIDBA I PRIHRANA GNOJIDBA Pravilna tehnika prihrane jagode je neophodna da bi održali nivo plodnosti tla, da bi postigli hranidbenu ravnotežu prema potrebama u pojedinim fenofazama biljke, te što manje negativno utjecali na okoliš. Da bi definirali količine gnojiva koje se unose ...
Sadnja jagoda - šesti dio.
Sorte jagoda interesantne za uzgoj na kontinentalnom području CLERY Sadnica: Sorta prilagođena kontinentalnim uvjetima, jače bujnosti, dosta gustog grma okruglasta oblika. Listovi su izrazito svijetle zelene boje. Visoke produktivnosti. Cvijet: smješten u istoj razini s listovima ili tek ma...
Sadnja jagoda - peti dio.
TIP SADNICA Jagodarstvo u okolici Zagreba se bazira na frigo sadnicama, a tek u posljednje vrijeme se koriste zelene sadnice. Frigo sadnice su proizvedene u rasadnicima koji se nalaze na pjeskovitim terenima koji moraju biti dobro nivelirani i sa dobrom drenažom. Sadnice se skidaju mehanički u zims...
SADNJA JAGODA - ČETVRTI DIO.
UZGOJ JAGODE U tradicionalnom uzgoju jagode na Zagrebačkom području sadnja se uglavnom obavlja sa frigo i zelenim sadnicama, i to u srpnju i kolovozu ili na proljeće u travnju. Jako je izražen sezonski karakter proizvodnje. Prilikom sadnje, moramo voditi računa da korjen zadržava prirodni položaj, ...
Sadnja jagoda - treći dio.
AGROTEHNIČKE MJERE U NASADU JAGODE Agrotehničke mjere u jagodnjaku ovise o pretkulturi koja se nalazila na toj parceli. Budući da se jagoda sadi sredinom srpnja, tj. početkom kolovoza poželjno je da parcela koju smo odabrali za sadnju bude prekrivena nekim sideratom (zelena gnojidba). Idealna pretk...
Sadnja jagoda - drugi dio.
PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA JAGODNJAK Jagoda traži dobru pripremu tla, koja se mora obaviti na vrijeme, a ovisi o kemijsko fizikalnim osobinama tla. Ako su problem višegodišnji korovi, preporuča se primjena herbicida na bazi______ 1-2 mjeseca prije oranja. Na pjeskovitim i pjeskovito-...
Sadnja jagoda - prvi dio.
PEDOKLIMATSKI UVJETI Jagoda je prilagodljiva različitim pedoklimatskim uvjetima. Uzgaja se u različitim područjima Hrvatske, koje se značajno razlikuju, od Dalmacije preko kontinenta do planinskih područja, od nivoa mora do 1000 m nadmorske visine. Razlikuje se i klimatski parametri (jesenski i zim...