Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja putem webshopa

 

Ova web stranica i svi sadržaji uključeni unutar nje (u daljnjem tekstu: webshop) su u vlasništvu trgovačkog društva Fragaria, d. o. o., OIB: 27157012635 (u daljnjem tekstu: Fragaria), sa sjedištem u Zagrebu, V. Ravnice 2.

Webshop usluga pruža korisnicima mogućnost kupnje živih biljki, ostalih proizvoda i usluga od trgovačkog društva Fragaria, d. o. o. i njegovog društva-kćeri Fragaria Plante d. o. o., OIB: 26334551660 (u daljnjem tekstu: Fragaria Planta), sa sjedištem u Brezovici, Mrakov breg 3  – uz svaki proizvod naznačena je tvrtka prodavatelja.

Webshop usluga pruža korisnicima mogućnost kupnje živih biljki, ostalih proizvoda i usluga od Fragariinog trgovačkog društva-kćeri Fragaria Plante d. o. o., OIB: 26334551660

(u daljnjem tekstu: Fragaria Planta), sa sjedištem u Brezovici, Mrakov breg 3.

Korisnik je pravna ili fizička osoba koja se koristi webshopom i/ili kupuje preko njega.

Prilikom korištenja usluga i pregledavanja sadržaja webshopa, smatra se da je korisnik u potpunosti upoznat sa svim uvjetima i da ih u potpunosti prihvaća.

Prilikom unošenja podataka pri naručivanju proizvoda, korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka. 

 

Dostavljanje i poštarina

Dostavljanje obavljamo samo na području Republike Hrvatske.

Narudžbe se zaprimaju svakodnevno (0 – 24 h), putem usluge Webshop. Nakon što korisnik izvrši narudžbu putem usluge webshop, biti će povratno obaviješten elektroničkom poštom o zaprimanju narudžbe.

Cijena poštarine i pakiranja ovisi o količini odnosno težini proizvoda i nju snosi korisnik u punom iznosu.

Sadnice otpremamo ponedjeljkom, osim u slučaju izvanrednih situacija (npr. povećanog opsega posla i sl.) ili neradnog ponedjeljka.

  

Pakiranje proizvoda

Pošto su voćke vrlo delikatna roba kada je transport u pitanju, razvili smo posebnu ambalažu koja onemogućuje oštećenja pri transportu. Ambalaža je kartonska i podobna za reciklažu.

Sve voćke se pakiraju ručno.

 

Oblici plaćanja

Plaćanje pouzećem – isključivo gotovinski.

Plaćanje po predračunu – nakon što izvršite narudžbu, putem elektronske pošte poslati ćemo Vam predračun koji možete platiti Internet bankarstvom, u FINA-i, poštanskim uredima ili poslovnicama banaka. 

Sve navedene cijene uključuju porez na dodanu vrijednost po propisanoj stopi.

 

Potrošačke pritužbe

Kupac eventualne pritužbe na kvalitetu i/ili količinu robe i usluge odnosno zbog materijalnih nedostataka može dostaviti poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom ili ih dostaviti neposredno u poslovne prostorije u sjedištu prodavatelja – sve kako je navedeno u odjeljku „Kontakt za informacije i pritužbe“.

Prodavatelj će kupcu bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora i uručiti ga kupcu na način kako je zaprimljen (poštom, elektroničkom poštom, telefaksom ili neposrednim uručenjem potvrde primitka).

Prodavatelj će kupcu pisano odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora i dostaviti ga kupcu na način opisan u prethodnom stavku.

Eventualne sporovi nastojati će se riješiti u mirnom postupku a tek u protivnom (istekom razumnog roka) putem nadležnog suda.

 

Materijalni nedostaci i povrat robe

Fragaria Planta odgovara za materijalne nedostatke robe koji postoje u trenutku predaje u posjed kupcu. Materijalni nedostatci postoje ako roba nema karakteristike potrebne za redovitu uporabu ili promet odnosno svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene odnosno propisane ili koje je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari i uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja o svojstvima stvari.

Sve naše sadnice su iz kontrolirane proizvodnje  i sadrže sve potrebne certifikate. Prije pakiranja sve se sadnice pregledavaju kako bi se ustvrdilo da su u potpunosti zdrave. Pošto se radi o živim biljkama, ponekad su moguća oštećenja na listovima i ostale prirodne nepravilnosti. Izgled sadnice uvelike ovisi i o periodu godine u kojem je sadnica isporučena. 

U slučaju da mislite da su sadnice dostavljene oštećene, pošaljite nam sliku pristojne rezolucije na kojoj se jasno vidi oštećenje  na sadnice@fragaria.hr.  Ako je reklamacija opravdana, sadnice će Vam biti zamijenjene. Troškove poštarine u tom slučaju plaća korisnik.

 

Jednostrani raskid ugovora

Kupac može, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor.

Uz račun za kupljenu robu bit će dostavljena uputa o postupku jednostranog raskida ugovora s obrascem izjave o jednostranom raskidu – oboje se može pronaći i na web linku: 'https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html'.

Ugovor se može jednostrano raskinuti u roku od četrnaest dana koji počinje teći od trenutka zaprimanja robe od strane kupca ili od treće osobe (isključujući prijevoznika) određene od strane korisnika.

U slučaju narudžbe više komada robe koji se isporučuju odvojeno ili se roba dostavlja u više pošiljki rok počinje teći kada je osobama spomenutim u prethodnom stavku  predan u posjed zadnja pošiljka odnosno zadnji komad robe.

Kupac je dužan o raskidu ugovora izvijestiti Fragaria Plantu slanjem dostavljenog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili izjavom kojom nedvosmisleno izražava volju za raskidom i to  poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom ili ih dostaviti neposredno u poslovne prostorije u sjedištu prodavatelja – sve kako je navedeno u odjeljku „Kontakt za informacije i pritužbe“.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se može pronaći i na webshopu kupac može elektronički ispuniti i poslati a potvrdu primitka tako poslane obavijesti dostavit ćemo, bez odgađanja, elektroničkom poštom na adresu kupca.

Kupac je dužan izvršiti slanje kupljene robe ili predaju robe izravno Fragaria Planti bez odgađanja a najkasnije u roku od četrnaest dana od kada je izvijestio Fragaria Plantu o raskidu ugovora.

Kupac u slučaju jednostranog raskida ugovora snosi izravne troškove slanja odnosno predaje robe prodavatelju uključujući i povećane troškove u slučaju kada roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način.

Kupac je u slučaju jednostranog raskida ugovora odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Fragaria Planta će kupcu bez odgađanja poštom dostaviti pisanu potvrdu s datumom primitka njegove izjave o raskidu ugovora i u roku od četrnaest dana od zaprimanja izjave o raskidu ugovora (ali ne prije nego što mu roba bude vraćena odnosno prije nego zaprimi dokaz da mu je kupac robu poslao) izvršiti kupcu povrat svega što je ovaj platio na temelju ugovora (cijenu robe i prijevoza do kupca) služeći se istim sredstvima plaćanja koje je koristio kupac.

Fragaria Planta nije u obvezi kupcu izvršiti povrat troškova prijevoza  kupcu iznad standardne vrste prijevoza a koja razlika je nastala uslijed kupčevog izričitog izbora drugačije vrste prijevoza.

 

Zaštita podataka

Fragaria Planta se obvezuju zaštititi sve osobne podatke korisnika. Osobni podaci korisnika spremljeni su na sigurno te su zaštićeni od neovlaštenog pristupa i korištenja.

Osobni podaci korisnika dostupni su samo ovlaštenim osobama Fragaria Plante isključivo u svrhu komunikacije između zaposlenika Fragaria Plante s korisnikom u vezi s kupnjom proizvoda u webshopu.

Osobni podaci bit će sigurno obrisani nakon što prestane potreba za njima uvjetovana navedenom svrhom ili na zahtjev korisnika.

Korisnik može odobriti primanje obavijesti o proizvodima i marketinške poruke od strane Fragaria Plante koje odobrenje može u svakom trenutku opozvati. 

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranici www.fragaria.hr i pripadajućim podstranicama u vlasništvu su Fragarie. Svako neovlašteno preuzimanje, objavljivanje i mijenjanje sadržaja sa spomenute domene nije dopušteno. Ako korisnik želi koristiti materijale sa spomenute stranice u promidžbene svrhe (objave na blogu, portalu, novinama, web stranicama itd.) slobodan je to učiniti uz obvezno navođenje izvora (Fragaria, d. o. o., Zagreb, www.fragaria.hr).
 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

 

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

 

 

 

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.

 

 

 

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

 

 

 

(a) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora

 

 

 

(b) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki

 

 

 

(c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period

 

 

 

2. Povrat uplaćenog iznosa

 

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

 

 

 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

 

 

 

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

 

 

3. Povrat robe

 

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 

 

 

4. Troškovi povrata robe

 

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

 

 

 

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

 

 

 

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

 

 

 

 

IZJAVA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

 

 

 

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________________________________________________

 

2. Prima , Fragaria Planta d.o.o., Mrakov breg 3, 10 257 Brezovica, 6537-836 , sadnice@fragaria.hr

 

3. Ja _____________________ izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe ____________________________________________, naručene/primljene dana ______________________

 

potpis ________________________

 

datum ________________________

 

 

 

   

Kontakt za informacije i pritužbe

Za sva moguća pitanja, pritužbe i rješavanje eventualnih problema kontaktirajte nas:

Fragaria Planta d. o. o., OIB: 26334551660:

e-poštom: sadnice@fragaria.hr

tel/fax: +385 1/6537162

poštom: Mrakov breg 3, 10257 Brezovica

Povratak

Informacije

Fragaria d.o.o.
sadnice@fragaria.hr
Ured: 01/2339 729
V Ravnice 2
10 000 Zagreb
Rasadnik: 01/6537 162
Grančarska bb, Kupinečki Kraljevec

Novosti vidi sve novosti

 • SADNICE "SIBIRSKE BOROVNICE" RASPOLOŽIVE!
  09 TRA 2013 SADNICE "SIBIRSKE BOROVNICE" RASPOLOŽIVE!
  S ponosom Vam javljamo da su sadnice "Sibirske/kamčatske borovnice" napokon raspoložive: http://fragaria.hr/webshop-proizvod-sadnice-sibirska-borovnica-45-62.aspx
 • RASPOLOŽIVE SADNICE JAGODE MJESEČARKE "ALBION"
  08 TRA 2013 RASPOLOŽIVE SADNICE JAGODE MJESEČARKE "ALBION"
   Dragi kupci, stigle su nam i prve frigo sadnice popularne mjesečarke "ALBION". Sadnice možete naručiti putem slijedećeg linka: http://fragaria.hr/webshop-proizvod-sorta-jagode-albion-18-41.aspx
 • RADNO VRIJEME RASADNIKA
  23 SRP 2012 RADNO VRIJEME RASADNIKA
  RADNO VRIJEME RASADNIKA Radno vrijeme našeg rasadnika u Kupinečkom kraljevcu je od 08:00-16:00 (pon-pet). Subotom i nedjeljom ne radimo. Narudžbe se putem našeg webshopa zaprimaju od 0-24, 7 dana u tjednu. U slučaju da imate upit, a niste nas u ...

Savjeti vidi sve savjete